Menu

Algemene voorwaarden

Aanvullend kent Schlafgut nog enkele bepalingen. De garantietermijn gaat in op de datum die vermeld staat op de factuur van de consument.

Garantie op Schlafgut boxsprings
Op alle boxsprings wordt 2 jaar garantie op veer- en framebreuk gegeven. Hout van Boxsprings valt hier ook onder.

Garantie op matrassen en topmatrassen (aanvullend)
Aanvullend hanteert Schlafgut een 5-jarige afbouwende garantie voor matrassen en topmatrassen. Deze zijn actief indien de onderhoudsadviezen van SchlafGut, waaronder het gebruik van een kwalitatief hoogwaardige molton, correct gevolgd zijn en dat sprake is geweest van normaal huishoudelijk gebruik.

1ste jaar: volledige garantie
1-2 jaar: 20% afschrijving
2-3 jaar: 40% afschrijving
3-4 jaar: 60% afschrijving
4-5 jaar: 80% afschrijving
na 5 jaar:  75,00 voorrijdkosten

Alle afschrijvingen worden gebaseerd op het huidige prijzen peil.

Garantie op motoren, accessoires, dekbedden en kussens
Op motoren, accessoires, dekbedden en kussens wordt garantie geboden.

Garantie op showroommodellen
Op showroommodellen wordt 2 jaar (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken, deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

Garantie op verkleuring
Indien er sprake is van verkleuring hanteert SchlafGut een volledige garantietermijn van 3 maanden.

Voorwaarden
Indien er sprake blijkt te zijn van materiaal- of fabricagefouten, zal het daaruit voortvloeiende defect hersteld worden volgens de SENIOBED BV garantievoorwaarden. Indien een defect niet hersteld kan worden, wordt het product conform de voorwaarden vervangen door hetzelfde of, indien dat niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardig product. Aanspraken op garantie voor gebreken/beschadigingen ontstaan door ondoelmatig handelen (bijvoorbeeld door overbelasting), verkeerd of onoordeelkundig gebruik of door normale slijtage, worden uitgesloten. SENIOBED BV kan enkel service verlenen mits de originele factuur voorgelegd kan worden, deze dient derhalve goed bewaard te worden. De garantieperiode is beperkt tot het leven van de eerste originele koper.

Overige garantiebepalingen

  • Wanneer een onderdeel wordt gerepareerd of vervangen binnen de garantieperiode, dan geldt voor dit onderdeel de nog resterende garantieperiode van het complete product. Na reparatie of vervanging geldt een garantietermijn van 1 jaar op het vervangen of gerepareerde onderdeel.
  • Matrassen en topmatrassen: bij normaal gebruik is een plaatselijk hoogteverlies (contourvorming) van 1,5 tot 2 cm een acceptabel verschijnsel en een dergelijk hoogteverlies valt derhalve buiten de garantie.
  • Matrassen en topmatrassen kunnen enkele centimeters afwijken in lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.
  • Boxsprings, matrassen en topmatrassen verliezen door de jaren heen en bij normaal gebruik tot 15% van hun vorm en ondersteuning, dit verlies is normale slijtage en valt derhalve niet onder de garantievoorwaarden.

AANVULLENDE BEPALINGEN OP DE SWISS SENSE BEPALINGEN:

Op showroommodellen wordt 2 jaar (gelijkmatig) afbouwende garantie geboden op verborgen gebreken, deze garantie is niet van toepassing op het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij aflevering of afname van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.